18May, 20 May 18, 2020Auto

Shumë njerëz e vozisin automjetin thuajse me çerek rezervuar te zbrazët duke e mbushur vetëm 5 apo 10 euro karburant. Sigurisht, këtë veprim njerëzit e bëjnë për arsye financiare në mënyrë që të kursejnë para.

Në periudhën afatshkurtër, juve mund t’ju duket sikur po kurseni para, por në periudhë afatgjate, kjo mund t’ju kushtojë shumë më shtrenjtë për shkak se mund ta dëmtoni pompën. Mënyra se si ajo punon më së miri është kur është e zhytur plotësisht në karburant, ndërsa nëse pompa punon për kohë të gjatë me më pak se çerek rezervuari apo në rezervë, ajo rrezikon të dëmtohet seriozisht.

Me gjithë vështirësitë financiare, mundohuni që kurseni në mënyrë që ta mbushni rezervuarin plot, e pastaj ta mbushni veturën me karburant sa herë që ajo ka rënë në çerek rezervuari. Kur mbeteni me çerek rezervuari karburant, llogariteni se keni rënë në nivelin rezervë dhe mbusheni atë të paktën sa të qëndrojë në gjysmë mbi çerekun.

Nëse jeni në gjendje kur nuk mund ta mbushni plot rezervuarin, atëherë këtë bëjeni gradualisht. Nëse zakonisht e mbushni automjetin me karburant për 10 euro, atëherë kësaj radhe mbusheni 15 apo 20 euro sipas mundësisë. E nëse veproni kështu disa herë, do të arrini ta mbushni plotësisht rezervuarin me karburant dhe e tëra që duhet të bëni pastaj është të mos e leni të bie nën çerek apo rezervë. Padyshim të gjithëve na ndodhë ndonjëherë ta ngasim makinën me pak karburant dhe normalisht ajo nuk do të dëmtohet menjëherë, por nëse e bëjmë këtë në mënyrë të vazhdueshme, atëherë gjithsesi rrezikojmë ta dëmtojmë pompën.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *